Spermaprov

Dagen för ägguttag får mannen lämna ett spermaprov. Embryologen gör först en analys av provet i mikroskop där spermiernas antal och rörlighet bedöms.

Spermaprovet prepareras, vilket innebär att provet förs över till ett rör med en gradient. Genom att centrifugera röret skiljer man ut de bästa spermierna. Normala spermier med bra rörlighet passerar gradienten bättre än övriga. Embryologen bedömer på nytt de preparerade spermierna och föreslår befruktningsmetod (standard IVF eller ICSI).

Frysförvaring av spermier

Ibland finns det anledning att frysförvara spermier inför eller i samband med en IVF-behandling. Även kirurgiskt uttagna spermier från bitestiklar eller testiklar kan frysas.